Splňte požadavky zákona o ochraně oznamovatelů s platformou Truster.

Vnitřní oznamovací systém Truster splňuje nároky dané Zákonem o ochraně oznamovatelů a Směrnicí EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

S platformou Truster splníte svou povinnost chránit oznamovatele bez starostí.

Vždy v souladu s aktuální právní úpravou!

Výhody & jednoduchost

Truster je vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů ve smyslu tzv. Whistleblowingové směrnice. Pomocí této unikátní online platformy mohou (nejen) podnikatelé splnit svoji zákonnou povinnost chránit oznamovatele, jenž jim plyne ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Zákon byl do českého právního řádu implementován v reakci na Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení .… | Více o platformě

Chytře

Zároveň s oznámením pošle Truster pověřené osobě instrukce o dalším postupu, aby byl problém rychle a efektivně vyřešen.

Spolehlivě

Truster všechna oznámení automaticky šifruje, aby bylo zaručeno, že nedojde k úniku citlivých informací.

Vždy aktuálně

Truster neustále monitoruje právní úpravu problematiky na vnitrostátní i evropské úrovni. V případě změny legislativy bude Truster vždy aktuální.

Kdekoliv a kdykoliv

Truster nemusíte stahovat nebo instalovat, funguje online 24/7. Nezabírá tedy místo ve Vašem úložišti ani nezpomaluje operační procesy na Vašich zařízeních.

Co o nás říkají klienti?

Dana Zídková

Jednatel, Tiskárna Unipress s.r.o.

Truster pro nás představuje komplexní řešení problematiky whistleblowingu v naší společnosti, šetří náklady a především čas.

Ing. Josef Záruba

CEO, FastFox, s.r.o.

Truster krásně monitoruje spokojenost zaměstnanců v rámci společnosti a umožňuje nám bezprostředně reagovat na jakoukoliv situaci.

Ing. Vít Trávníček

Prokurista, THAYA vinařství, spol. s r.o.

Díky Trusteru mám jistotu, že jsme na příchod wistleblowingové povinnosti schopni pružně reagovat.

Ing. Josef Dvořák

Jednatel, ATLANTA,a.s.

Byl jsem mile překvapen, že spuštění Trusteru u nás ve firmě trvalo méně než 10 minut a jeho administrace je opravdu snadná.

Nebo volejte na:+420 731 773 388

Napište nám, rádi odpovíme.