Vaše whistleblowingová platorma

Truster je vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů ve smyslu tzv. Whistleblowingové směrnice. Pomocí této unikátní online platformy mohou (nejen) podnikatelé splnit svoji zákonnou povinnost chránit oznamovatele, jenž jim plyne ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
Zákon byl do českého právního řádu implementován v reakci na Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Truster umožňuje zaměstnancům oznamovat případné porušení právních předpisů nebo jakéhokoliv jiného neetického chování v rámci společnosti. Zaručuje anonymitu a efektivní vyřešení záležitosti.
Díky Trusteru se daří hlášené problémy řešit interně, čímž je eliminována pravděpodobnost vzniku újmy, která by mohla poškodit dobré jméno Vaší společnosti.

Přinášíme výhody & jednoduchost

Variabilita

Oznamovatel se může rozhodnout, jestli oznámení učiní písemně nebo prostřednictvím audio nahrávky. K oznámení lze přikládat rovněž soubory či fotografie.

Notifikace

Osobě pověřené přijímáním a posuzováním důvodnosti případu přijde notifikační email nebo SMS o novém oznámení.

Jednoduchost

Oznámení lze učinit během pár kliknutí. Není potřeba žádná registrace nebo stahování softwaru. Oznamovatel klikne na Trusterem vygenerovaný internetový odkaz a zobrazí se mu oznamovací formulář.

Adaptabilita

Vzhled uživatelského prostředí a funkce lze do značné míry přizpůsobit Vašim požadavkům, aby se Vám s Trusterem pracovalo co nejlépe.

Pomoc při řešení

Přednost Trusteru spočívá v tom, že pověřené osobě jsou spolu s oznámením zaslány také instrukce o dalším postupu. Např. odkaz na jednotlivá zákonná ustanovení nebo sdělení důležitých kontaktů.

Zajištění odborníků

V případě Vašeho zájmu zajistíme spolupráci s odborníky z řad advokátů nebo psychologů. Pomohou Vám situaci vyřešit.

Selekce oznámení

Truster dokáže jednotlivá oznámení selektovat dle jejich předmětu a následně je přiřadit osobě pověřené konkrétní agendou.

Staňte se členem Truster.

V případě zájmu o vnitřní oznamovací systém Truster si jej můžete objednat pomocí objednávkového formuláře, nebo nás kontaktujte emailem, či telefonicky. Tešíme se na spolupráci.

Od 850 Kč měsíčně. Cena platí při objednávce na 1 rok.

Objednávkový formulář

Služba se dá kdykoliv bezplatně zrušit.

od 850 Kč měsíčně při objednávce na 1 rok.